EPB PDF Afdrukken E-mail

EPB is de afkorting van EnergiePrestatie Binnenklimaat. Sinds 2006 is het verplicht om elke nieuw-bouw/verbouwing (waarin wordt verwarmd omwille van het menselijk comfort), te begeleiden met een EPB-dossier. Dit is een Vlaamse wet die het gevolg is van het Kyoto-akkoord (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen/CO2).

 

Wat betekent dit in het kort? De EPB-verslaggever berekent of wat de bouwheer/architect heeft voorzien voor de woning op gebied van isolatie/verwarming/ventilatie/oververhitting volstaat om de wettelijke normen te halen en verstrekt bijkomend advies. Als er nog niets concreet bepaald is door de bouwheer/architect dan doet de EPB-verslaggever een voorstel gebaseerd op wat u wenst te bereiken op gebied van energie: een zeer energiezuinige woning of net voldoen aan de wettelijke normen.

 

Wat zijn de wettelijke normen? Er zijn wettelijke normen voor het E-peil, het K-peil, de U-en R-waarden, de ventilatie en de oververhitting van de nieuwbouw. De normen zijn afhankelijk van het project en dus bvb. anders voor een woning dan voor een kantoorgebouw, anders voor een nieuwbouw dan voor een verbouwing. Voor een nieuwbouw woning zijn die normen ruw samengevat in onderstaande tabel.  

 

Parameter

Wat betekent dit?

Norm

E-peil

Het E-peil staat voor de energieprestatie van het gebouw en is afhankelijk van de isolatie, de ventilatie, de compactheid van het gebouw, de verwarming, het sanitair warm water …

E-peil < 100 (80 vanaf 2010)

K-peil

Het K-peil is een maat voor de globale isolatie
van het gebouw.

K-peil < 45

U- en R-waarden

Elk schildeel van de woning moet een minimum aan isolatie in zich hebben.

Bvb voor een dak: U < 0,4 W/m²K (0,3
vanaf 2010). De norm is strenger
voor een dak dan voor een muur.

Ventilatie

Verse lucht toevoeren in de ‘droge’ ruimtes, vervuilde lucht wegvoeren in de
‘natte’ ruimtes.

Bvb voor een slaapkamer minimum 25 m³/h toevoeren, voor een badkamer minimum 50 m³/h wegvoeren

Oververhitting

Indien het buiten erg warm is en er een felle zon staat, dan kan het binnen onbehaaglijk warm worden indien er bvb veel glas aan de
zuidkant van het gebouw aanwezig is.

Het oververhittingsrisico wordt berekend en moet onder een bepaalde drempel blijven (door zonnewering, wijziging ontwerp …)

 

Meer gedetailleerde info hieromtrent is te vinden op de website van de wetgever: www.energiesparen.be, of op te vragen via de Contact-pagina van deze site.

 

Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk? Ten laatste 8 dagen voor de start van de werkzaamheden maakt de EPB-verslaggever de startverklaring op. De startverklaring is in feite een ruwe doorrekening van het gebouw en resulteert uiteindelijk in een lijst van minimum te gebruiken materialen (isolatie, verwarming ...). De startverklaring wordt officieel ingediend en de bouwheer dient deze te ondertekenen. Ten laatste zes maanden na de ingebruikname wordt de EPB-aangifte gedaan op basis van de werkelijk gebruikte materialen. De EPB-verslaggever dient de aangifte in en bezorgt u het energieprestatiecertificaat. Merk op dat in feite de startverklaring belangrijker is voor de bouwheer dan de uiteindelijke aangifte, want het is door middel van de startverklaring dat wordt bepaald welk materiaal, welke dikte en welke andere systemen (ventilatie, verwarming …) zullen worden gebruikt en of er dus effectief zal worden voldaan aan alle normen.

 

Controles en boetes. De Vlaamse overheid oefent controles uit of de officiële EPB-procedures effectief worden gevolgd. Verder legt de Vlaamse overheid boetes op aan de bouwheer indien deze niet voldoet aan de normen en aan de EPB-verslaggever indien deze niet waarheidsgetrouw rapporteert. Merk op dat de opgelegde boetes aan de bouwheer gelijk of hoger zijn als de kost van de uitgespaarde investering om niet aan de normen te voldoen. M.a.w. er is geen reden om doelbewust niet aan de normen te voldoen.

 

Kostprijs. De prijs is uiteraard afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Er zijn al EPB-studies voor nieuwbouw woningen mogelijk vanaf 450 Euro excl. BTW. Hierbij inbegrepen is uiteraard het beste advies dat ik u kan bieden! Vraag vrijblijvend een offerte.

 

Sterckx Deskundige


Patrick Sterckx - Molenstraat 37A, 1755 Kester - GSM 0486/077128 - info@sterckxdeskundige.be