EPC PDF Afdrukken E-mail

Het energie(prestatie)certificaat legt geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Die ‘score’ geeft de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft en wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruiksgedrag in rekening gebracht. Verkopers en verhuurders kunnen met het energiecertificaat de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten. Voor de opmaak van een energiecertificaat moet het protocol van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) gevolgd worden..

 

EPC is de afkorting van EnergiePrestatieCertificaat. Sinds november 2008 is het verplicht dat men bij de verkoop van elk residentieel gebouw (woning) een EnergiePrestatieCertificaat bij de notariële akte kan voegen. Hetzelfde geldt voor verhuur sinds januari 2009; het EPC moet dan bij het huurcontract gevoegd worden.

 

Wat zegt de wet en wat is het doel hiervan? De Vlaamse wet zegt dat de verkoper/verhuurder vanaf het moment dat een woning te koop/te huur wordt aangeboden, een EPC moet kunnen voorleggen aan eventuele geinteresseerden. Het doel hiervan is eventuele kopers/huurders meer energiebewust te maken en hen de mogelijkheid te geven te kiezen voor een energiezuinige woning. Of, indien men niet opteert voor een energiezuinige woning, de koper/huurder toch al op zijn minst te informeren dat zijn toekomstige woning duur uitvalt op gebied van energiekosten zodat hij/zij toch kan nadenken over eventuele toekomstige maatregelen.

 

Geldigheid. Een EPC blijft 10 jaar geldig. Merk op dat een EPB-studie die eventueel is opgemaakt van de woning en nog geen 10 jaar oud is, ook een geldig EPC kan zijn. Elke op zichzelf staande wooneenheid valt onder de EPC-wetgeving (m.a.w. studio’s, appartementen, huizen …), maar bvb. niet studentenkamers. Voor een collectief woongebouw (bvb. met studentenkamers) wordt het EPC opgemaakt voor het gehele gebouw.

 

Hoe ziet zo’n EPC eruit? Een EPC is typisch een document van een viertal pagina’s. Op de eerste pagina ziet men een gekleurde balk die van groen (energiezuinig) naar rood (niet energiezuinig) gaat. Hierop wordt aangegeven waarop de woning in kwestie zich bevindt. Op de tweede pagina wordt aangeduid langs waar de meeste energie verloren gaat: tengevolge van de verwarmingsinstallatie, of tengevolge van een slechte isolatie van het gebouw. Op de rest van de pagina’s worden dan een aantal standaard maatregelen voorgesteld (automatisch gegenereerd door het EPC computerprogramma) hoe men de woning energiezuiniger kan maken.

 

Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk? De verkoper/verhuurder neemt contact op met een erkende energiedeskundige type A. Deze laatste voert een inspectie uit van de woning en noteert hierbij de details van de verwarmingsinstallatie, de isolatie van het gebouw, de sanitair warm water voorziening, een eventueel ventilatiesysteem en een eventueel koelingsysteem. Deze gegevens worden ingegeven in de EPC-software. Merk op dat een aantal zaken (zoals bvb de isolatie in de muren) mogelijk niet zichtbaar zijn voor de energiedeskundige. In dat geval kan er beroep gedaan worden op facturen van de gebruikte materialen, een lastenboek … Als die er niet zijn, dan veronderstelt de EPC-software het minimum dat gangbaar was in het bouwjaar van de woning of in het jaar van de verbouwing. Hieruit volgt dan het EPC van die woning, en dat staat officiëel geregistreerd in een databank van de Vlaamse overheid.

 

Controles en boetes. De Vlaamse overheid oefent controles uit of de EPC-procedure effectief gevolgd wordt en legt administratieve boetes van 500 tot 5000 Euro op aan de eigenaar als blijkt dat er geen EPC aanwezig is bij verkoop of verhuur van de woning. Verder kan de Vlaamse overheid de erkenning van de energiedeskundige intrekken alsook een boete geven als bijkt dat het EPC niet waarheidsgetrouw is opgemaakt.

 

Kostprijs. De prijs is uiteraard afhankelijk van de grootte en complexiteit van de woning, alsook van of er nog een as-built plan/lastenboek ter beschikking is. Er zijn al EPC's vanaf 100 Euro en kortingen worden toegekend indien meerdere EPC's op eenzelfde locatie moeten worden opgemaakt (bvb. meerdere appartementen).. Vraag vrijblijvend een offerte.

 

Sterckx Deskundige


Patrick Sterckx - Molenstraat 37A, 1755 Kester - GSM 0486/077128 - info@sterckxdeskundige.be