Blowerdoor PDF Afdrukken E-mail

Nieuwbouw

Bij de EPB berekening wordt de luchtdichtheid van gebouwen automatisch verrekend op 12m³/m² per uur. Dit is een zeer negatieve waarde die dikwijls van de werkelijkheid afwijkt.
Indien u een blowerdoortest laat uitvoeren kan deze waarde gebruikt worden in de EPB-berekening en kan het E-peil makkelijk dalen, soms tot wel 10 E-punten.
U heeft dus alle voordeel door zo’n blowerdoortest uit te voeren en een beter energieprestatiecertificaat te bekomen.

Waarom een blowerdoortest?

 • Ontdek verborgen luchtlekken in uw woning.
 • Bespaar energie door de luchtdichtheid te verzekeren.
 • Bekom een beter resultaat op het energieprestatie-certificaat.
 • Bekom een lager E-peil, soms tot wel 10 E-punten.
 • Verbeter uw wooncomfort.
 • Zorg voor een feilloos verluchtingssysteem.
 • Verbeter de brandbescherming.

De metingen worden uitgevoerd conform de EN13829*.
(*) Blowerdoor is een erkend apparaat voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen van gebouwen.

Blowerdoormeting

Wat is een blowerdoormeting?

Een blowerdoormeting of luchtdichtheidmeting meet de luchtdihtheid van een woning.
Indien er geen attest van luchtdichtheid beschikbaar is rekent de epb-software met een zéér slechte waarde.
Indien men tijdens het bouwen wat aandacht besteed aan de luchtdichtheid kan een veel betere waarde behaald worden. De luchtdichtheid kan gemeten worden met een blowerdoormeting en de resultaten kunnen rechtstreeks in de epb-software worden ingevoerd.

Voordelen van blowerdoormeting

 • E-peil <= 80 kan makkelijk behaald worden.
 • Bij een  E-peil  <60 (2010) bekomt men een premie van de netbeheerder.
 • Bij een E-peil  <60 (2010) vermindering van onroerende voorheffing.
 • Minder stookkosten

Lager e-peilen extra premies

Eandis (premie)

- Premie E-peil <60

 • woning 1000€ + 40 € per bijkomend punt
 • appartement  400€ + 20 € per bijkomend punt

- Premie E-peil <40

 • woning 1800€ + 50 € per bijkomend punt
 • appartement  800€ + 30 € per bijkomend punt

Federaal (belastingsvermindering)

 • Als voldaan wordt aan lage energiewoning < 30 kwh/m² (K25 + E40)
 • Gedurende 10 jaar  300€ belastingsvermindering (voor woning)
 • Geïndexeerd (2010 -420€)

Vlaamse gemeenschap

- Vermindering onroerende voorheffing

Hoe werkt een blowerdoormeting?

 • De luchtdichtheid van een gebouw kan worden onderzocht aan de hand van een pressurisatieproef of een "blower door test" volgens de norm NBN EN 13829.
 • Bij deze techniek worden de ruimtes in onderdruk en overdruk geplaatst met behulp van een computergestuurde ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Daarna wordt de hoeveelheid weggelekte lucht gemeten.
 • De meting kan alleen plaatsvinden indien de gebouwschil volledig dicht is, en de woning zo goed als volledig afgewerkt is (technieken, bepleistering, vloeren, …)
 • De meting kan enkel gebeuren bij windsnelheden = 6 m/s (of windsterkte = 3 beaufort)
 • Tijdens deze test kan d.m.v. een warmtebeeldcamera of rookstaafjes de lekken ontdekt worden en evt. gedicht.

Waarom luchtdicht bouwen?

 • Energiebesparing door warmteverliezen te beperken.
 • Verhogen van het wooncomfort ( aangenaam binnenklimaat, minder tocht…).
 • Voor een optimale werking van het ventilatiesysteem
 • Om bouwschade door condensatie te verhinderen( condensatie vocht schimmel).
 • Voor optimale geluidsisolatie.

De Belgische norm

De Belgische norm NBN D50-001 stipt luchtdicht bouwen aan als een wezenlijk onderdeel van een correcte ventilatiestrategie, maar stelt geen specifieke eisen.

indien geen blowerdoormeting

aangeraden bij natuurlijke ventilatie

aangeraden bij mechanische ventilatie met warmteterugwinning

verplicht bij passiefhuis

v50=12 m3/hm2

n50 <3 m3/hm3

n50 <1 m3/hm3

n50 <0,6 m3/hm3


n50 geeft weer hoeveel keer de luchtinhoud van uw woning per uur uitgewisseld wordt.
v50 = n50 x compactheid

 

Sterckx Deskundige


Patrick Sterckx - Molenstraat 37A, 1755 Kester - GSM 0486/077128 - info@sterckxdeskundige.be